Kvietimo pradžia: 2021 m. liepos 16 d., pabaiga: 2021 m. rugpjūčio 31 d.


Kvietimo finansavimo suma – 7 000 000 Eur.

Remiama veikla – originalių produktų sprendimų sukūrimas ir diegimas.

Paramos dydis: nuo 20.000 Eur iki 70.000 Eur, intensyvumas – 75 %.

 

Kas finansuojama?

1. Dizaino sprendimų sukūrimo (pakeitimo) išlaidos kompensuojamos, jeigu pateikiamas galutinis dizaino sprendimo variantas su visais jam priklausančiais priedais (pavyzdžiui, eskizais, skaitmenine dokumentacija, vizualizacija ir pan.).

2. Dizaino sprendimų diegimo išlaidos kompensuojamos, jeigu pateikiamas dizaino realizavimo variantas (pavyzdžiui, bandymo aktai, pagaminto pavyzdžio nuotraukos ir pan.).

3. Rinkodaros inovacijų sukūrimo išlaidos kompensuojamos, jeigu pateikiami galutiniai reklamos sprendimų variantai su visais jam priklausančiais priedais (pavyzdžiui, eskizais, skaitmenine tekstinė dokumentacija, vizualizacija, nuotraukos ir pan.).

4. Rinkodaros inovacijų diegimo išlaidos kompensuojamos, jeigu pateikiama viešinimo informacija (pavyzdžiui, skaidos tinkleliai; sklaidos statistika; vizualinė informacija (angl. print screen) ir pan.).

Galima vykdyti tik dizaino kūrimą (1) arba dizaino kūrimą ir diegimą (1+2). Vien diegimo etapo vykdyti negalima. Rinkodaros priemonių vykdymas galimas tik abejiems etapams, t. y. rinkodaros kūrimas ir diegimas (3+4).

 

Kam bus skirta parama?

1. Pareiškėjams, kurių pajamų augimas po projekto bus didesnis: 60 balų suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 48 balai – kitiems 20 proc. projektų ir taip toliau. Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais (2020 m.). 

2. Pareiškėjams, kurių apyvarta kritimo daugiausia: 40 balų suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 32 balai – kitiems 20 proc. projektų ir taip toliau. Prioritetas suteikiamas pareiškėjams, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

 

Kokia projekto trukmė?

Maksimali projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projekto veiklos, pareiškėjo rizika, gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei 3 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos.

 

Reikalavimai pareiškėjams

1. Pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

2. Projekto įgyvendinimo metu planuojamos įsigyti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugos.

Kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) veiklų pavadinimas

EVRK 2 kodas

 
 

Audiovizualinės medijos

 

Kompiuterių programavimo veikla

62.01

 

Kompiuterinių žaidimų leidyba

58.21

 

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas

59.12

 

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba

59.11

 

Radijo programų transliavimas

60.10

 

Kino filmų rodymas

59.14

 

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

59.20

 

Televizijos programų rengimas ir transliavimas

60.20

 

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas

59.13

 

Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla

70.21

 

Naujienų agentūrų veikla

63.91

 

Reklamos agentūrų veikla

73.11

 

Fotografavimo veikla

74.20

 

Scenos pastatymų veikla

90.01

 

Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla

90.02

 

Dizainas, projektavimas, leidyba

 

Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba

32.12

 

Specializuota projektavimo veikla (pramoninis, grafinis, interjero dizainais, modeliavimas)

74.10

 

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

32.13

 

Meninė kūryba

90.03

 

Architektūros veikla

71.11

 

Knygų leidyba

58.11

 

Laikraščių leidyba

58.13

 

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.14

 

Kita leidyba

58.19

 

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

74.30

 

Kitos KKI veiklos: turizmas, švietimas

 

Ekskursijų organizatorių veikla

79.12

 

Atrakcionų ir teminių parkų veikla

93.21

 

Muziejų veikla

91.02

 

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas

91.03

 

Meno įrenginių eksploatavimo veikla

90.04

 

Bibliotekų ir archyvų veikla

91.01

 

Kultūrinis švietimas (menų mokyklų veikla)

85.52

 

Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.61

 

Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.62

 

Muzikos ir vaizdo įrašų  mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

47.63

 

Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba

47.78.10

 

Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba

47.79.10

 

Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma

77.22

 

Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

72.20