Kvietimas galioja iki 2021-09-20

Kvietimo finansavimo suma – 40 mln. Eur.

Remiama veikla – originalių produktų sprendimų sukūrimas ir diegimas.

Paramos dydis: nuo 10.000 Eur iki 50.000 Eur, intensyvumas – 75 %.

 

Kas finansuojama?

1. Klientų savitarnos sprendimai produktų ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus.

2. Išteklių valdymo sistemos integravimas į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas.

 

Kam bus skirta parama?

1. Pareiškėjams, kurių pajamų augimas po projekto bus didesnis: 60 balų suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 48 balai – kitiems 20 proc. projektų ir taip toliau. Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais (2020 m.). 

2. Pareiškėjams, kurių apyvarta kritimo daugiausia: 40 balų suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 32 balai – kitiems 20 proc. projektų ir taip toliau. Prioritetas suteikiamas pareiškėjams, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų.

 

Kokia projekto trukmė?

Maksimali projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Projekto veiklos, pareiškėjo rizika, gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei 4 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos.

 

Reikalavimai pareiškėjams

1. Pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.