VVG parama verslo pradžiai kaimo vietovėse - finansuojamas įrangos įsigijimas, statybos darbai (tik kaimo vietovėse)

Šalies regionuose esančios vietos veiklos grupės (VVG) įgyvendina vietos plėtros strategijas (VPS) ir teikia finansavimą verslo pradžiai kaimo vietovėse.

Finansuojama ne žemės ūkio veikla: įrangos įsigijimas, statybos darbai ir kt.

Finansuojama 70% išlaidų, paramos suma 30.000-70.000 Eur

 

Projekto kaina:

- paraiškos, verslo plano parengimas 290 Eur

- mokėjimas patvirtinus paramą 700 Eur

Įgūdžiai MVĮ - parama darbuotojų mokymams (mokymai turi atitikti MTEPI prioritetus)

Kvietimas galioja iki 2024-03-18

Finansuojama iki 70% tinkamų išlaidų

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 40.000,00 Eur – labai mažoms ir mažoms įmonėms; 100.000,00 Eur – vidutinėms įmonėms. 

Netechnologinės inovacijos - finansuojamas gaminio dizaino sukūrumas; proceso/organizacijos inovacijų diegimas

Kvietimas galioja iki 2024-04-29

Finansuojama iki 70% tinkamų išlaidų

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 140.000,00 Eur:

  1. proceso ir (arba) organizacinių inovacijų diegimo veiklai – 100.000 Eur
  2. originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo veiklai – 35.000 Eur
  3. prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai – 5.000 Eur

Žaliasis eksperimentas - finansuojamas tvarių produktų kūrimas (ne Vilniaus apskrities įmonėms)

Kvietimas galioja iki 2024-05-15

Galimas finansavimas 500.000 Eur

Paramos intensyvumas: iki 80 proc.  moksliniams tyrimams, iki 60 proc.eksperimentinei plėtrai 

Expo galimybės - finansuojamas dalyvavimas parodose (ne Vilniaus apskrities įmonėms)

Kvietimas baigėsi 2023-12-29

Galimas finansavimas 100.000 Eur

Paramos intensyvumas 50%

MVĮ skaitmeninimas - finansuojamas elektroninių parduotuvių kūrimas

Kvietimas teikti paraiškas baigėsi 2023-10-30

Finansuojama iki 50% tinkamų išlaidų

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra: 

1. 25.000 Eur e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimui; 

2 .25.000 Eur vaizdinei konfigūracijai (paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai). 

3. 50.000 Eur vykdant abi veiklas: e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą ir vaizdinę konfigūraciją (paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją).  

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 10.000 Eur.