Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)

Kvietimas galioja iki 2023-02-28

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų), mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų).

MVĮ atsigavimas

Priemonė "Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui"

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki 2023-02-20

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra:

1) jeigu įgyvendinama antikrizinės veiklos valdymo paslaugos įsigijimo veikla – 10.000 Eur;

2) jeigu įgyvendinama veiklos kaštų optimizavimo paslaugos įsigijimo veikla, – 5.000 Eur.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Rengiame projektus finansavimui gauti pagal šią priemonę, atsiųskite idėjos aprašymą el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ir gaukite kainos pasiūlymą.

Energetinis efektyvumas pramonei

Priemonė "Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos"

Poveiklė "Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse"

Planuojama kvietimo pradžia: 2022-11

InoStartas

Priemonė "Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą"

Poveiklė "Sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinamas IN kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Planuojama kvietimo pradžia: 2022-11

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000 eurų

Kvietimas teikti paraiškas 2022 m. nėra planuojamas.

 

1. Priemonė yra skirta jau veikiančio verslo plėtrai kaime.

2. Pareiškėjo 2020 m. pajamos turi būti didesnės už 8.000 Eur.

3. Finansuojama iki 200.000 Eur (intensyvumas 50 proc., bet už mažesnį intensyvumą suteikiama atrankos balų, pvz. jei parama 45 proc., balų skaičius 5; jei parama 40 proc., balų skaičius 10 ir t.t.).

 

Sukūrus vieną darbo vietą, bus skiriama iki 50 000 Eur paramos lėšų. Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui – ne daugiau 200 000 Eur (kai sukurta ne mažiau kaip 4 darbo vietos).

Paramos gali kreiptis:
  • fiziniai asmenys;
  • privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).