MVĮ skaitmeninimas

Priemonė Skatinti įmones skaitmenizuotis

Planuojamas kvietimas 2023-06

Galimas finansavimas 70.000 Eur

Paramos intensyvumas 50%

Finansuojamos veiklos: Skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją

Galimi pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės (visa Lietuvos teritorija)


Expo galimybės

Priemonė Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones

Planuojamas kvietimas 2023-06

Galimas finansavimas 100.000 Eur

Paramos intensyvumas 50%

Finansuojamos veiklos: MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas

Galimi pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės (visa Lietuvos teritorija, išskyrus Vilniaus apskritį)

InoStartas

Kvietimas galioja iki 2023-03-31

Galimas finansavimas nuo 40.000 iki 200.000 Eur

Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)

Kvietimas galioja iki 2023-02-28

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų), mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų).

Energetinis efektyvumas pramonei

Priemonė "Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos"

Poveiklė "Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse"

Planuojama kvietimo pradžia: 2022-11