Kvietimas teikti paraiškas 2022 m. nėra planuojamas.

 

Išmokos dydis:
  •  iki 18 800 Eur, kai sukuriama ne mažiau kaip 1 darbo vieta;
  •  iki 37 600 Eur, kai sukuriama ne mažiau kaip 2 darbo vietos.

Projektų atrankos kriterijų lentelė:

Eil. Nr.

Projektų atrankos kriterijai

Didžiausias balų skaičius

Balų skaičius pagal atskiras kriterijaus reikšmes

1.

Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti ne mažiau kaip vieną nesezoninę darbo vietą:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje ir verslo plane pateikiamą informaciją. Sezoninių darbų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“

25

25

2.

Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų praėjusiais kalendoriniais metais:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal praėjusių kalendorinių metų duomenis, nurodančius vidutinį metinį bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų, skelbiamus Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklalapyje. Atrankos balai neskiriami, jeigu projekte numatyta teikti tik mobiliąsias paslaugas.

2.1.

4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį

15

15

2.2.

nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį

10

2.3.

iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį

5

3.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal gyvenamosios vietos deklaracijas arba Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis.

15

15

4.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal savivaldybės išduotą pažymą, patvirtinančią jaunos šeimos teisę į subsidiją pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą. Balai suteikiami, jeigu savivaldybės pažyma išduota pareiškėjui (fiziniam asmeniui) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindiniam akcininkui, arba juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilygintam vadovui, arba šių išvardytų asmenų sutuoktiniui. 

5

5

5.

Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis ūkio subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:

5.1.

pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje;

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją arba Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis. Balai suteikiami, jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) paramos paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau negu paskutinius 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

15

15

5.2.

pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio ekonominę veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (juridinio asmens akcininko ar jam prilyginto asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją arba Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis. Balai suteikiami, jeigu pareiškėjo (juridinio asmens) akcininkas ar jam prilygintas asmuo paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

15

6.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir Juridinių asmenų registre esančius duomenis.

6.1.

iki 29 metų (imtinai) amžiaus;

10

10

6.2.

nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus;

5

6.3.

54 ir daugiau metų amžiaus.

5

7.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paramos paraiškos teikimo metu yra negalią turintis asmuo.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal prie paramos paraiškos pateikiamą Neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

10

10

8.

Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir Juridinių asmenų registre esančius duomenis.

5

5

Didžiausia balų suma iš viso:

100

 

 

  Bedarbių proc. 2019 m. Skirtumas tarp šalies proc.
Zarasų r. sav. 14,37 5,97
Ignalinos r. sav. 14,12 5,72
Kalvarijos sav. 13,28 4,88
Lazdijų r. sav. 13,11 4,71
Kelmės r. sav. 12,83 4,43
Akmenės r. sav. 12,22 3,82
Rokiškio r. sav. 12,04 3,64
Jurbarko r. sav. 12,03 3,63
Molėtų r. sav. 11,98 3,58
Visagino m. sav. 11,83 3,43
Anykščių r. sav. 11,81 3,41
Joniškio r. sav. 11,80 3,40
Kazlų Rūdos sav. 11,42 3,02
Jonavos r. sav. 11,35 2,95
Pasvalio r. sav. 10,93 2,53
Biržų r. sav. 10,64 2,24
Radviliškio r. sav. 10,61 2,21
Ukmergės r. sav. 10,53 2,13
Mažeikių r. sav. 10,42 2,02
Kupiškio r. sav. 10,13 1,73
Vilkaviškio r. sav. 9,64 1,24
Alytaus r. sav. 9,55 1,15
Alytaus m. sav. 9,53 1,13
Utenos r. sav. 9,46 1,06
Šiaulių r. sav. 9,42 1,02
Raseinių r. sav. 9,27 0,87
Kėdainių r. sav. 9,24 0,84
Širvintų r. sav. 9,14 0,74
Šilutės r. sav. 8,89 0,49
Varėnos r. sav. 8,87 0,47
Druskininkų sav. 8,86 0,46
Kauno m. sav. 8,84 0,44
Šalčininkų r. sav. 8,82 0,42
Švenčionių r. sav. 8,65 0,25
Vilniaus r. sav. 8,58 0,18
Panevėžio r. sav. 8,52 0,12
Tauragės r. sav. 8,41 0,01
ŠALYJE 8,40 0,00
Kaišiadorių r. sav. 8,12 -0,28
Pagėgių sav. 8,07 -0,33
Pakruojo r. sav. 7,96 -0,44
Telšių r. sav. 7,94 -0,46
Palangos m. sav. 7,92 -0,48
Marijampolės sav. 7,76 -0,64
Šakių r. sav. 7,75 -0,65
Kauno r. sav. 7,69 -0,71
Prienų r.sav. 7,63 -0,78
Panevėžio m. sav. 7,29 -1,11
Vilniaus m. sav. 7,24 -1,16
Plungės r. sav. 7,23 -1,18
Klaipėdos m. sav. 7,12 -1,28
Rietavo sav. 6,99 -1,41
Šilalės r. sav. 6,96 -1,44
Elektrėnų sav. 6,50 -1,90
Trakų r. sav. 6,45 -1,95
Birštono sav. 6,41 -1,99
Šiaulių m.sav. 6,03 -2,38
Skuodo r. sav. 5,72 -2,68
Kretingos r. sav. 5,10 -3,30
Klaipėdos r. sav. 4,71 -3,69
Neringos sav. 4,07 -4,33