Finansuojama: planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

Kvietimas galioja iki 2022-03-31

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: finansavimo suma iki 100 tūkst. Eur, intensyvumas iki 50 proc.