AEI pramonei

Priemonė "Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos"

Planuojama kvietimo pradžia: 2022-11

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 225 000 eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 6 750 eurų

Atrankos kriterijai:

Prioritetinis

Energijos, kurią numatoma gauti iš planuojamų įdiegti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų, dalis bendrame pareiškėjo energijos sąnaudų balanse.

Vertinama, kokią dalį bendrame pareiškėjo energijos sąnaudų balanse sudarys energija, gaunama iš planuojamų įdiegti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų. Kuo didesnis šis energijos sąnaudų santykis, tuo didesnis balas skiriamas projektui.

Formulė: Y = X1/ X2, kur

X1 – energija, kurią planuojama gauti įdiegus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius gamybos pajėgumus;

X2 – bendras pareiškėjo energijos sąnaudų balansas;

Y – santykis tarp energijos, kurią planuojama gauti įdiegus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius gamybos pajėgumus ir bendro pareiškėjo energijos sąnaudų balanso.

Prioritetinis

Projekto efektyvumas

Vertinamas santykis tarp pareiškėjo planuojamų atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų ir prašomos finansavimo sumos.

Formulė: Y = X1/ X2, kur

X1 pareiškėjo planuojamų atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumai kW;

X2pareiškėjo prašoma finansavimo suma Eur;

Y – santykis tarp pareiškėjo planuojamų atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumų ir prašomos finansavimo sumos.

 

 

Prioritetinis

Pareiškėjai yra pramonės įmonės, kurios dar neturi įdiegtų atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų

Vertinama ar pareiškėjas iš viso dar neturi įdiegtų atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų.