InoStartas

Priemonė "Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą"

Poveiklė "Sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinamas IN kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

Planuojama kvietimo pradžia: 2022-11

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000 eurų

Galimi pareiškėjai: MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ