Energetinis efektyvumas pramonei

Priemonė "Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos"

Poveiklė "Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse"

Planuojama kvietimo pradžia: 2022-11

Galimi pareiškėjai: pramonės įmonės