VVG parama verslo pradžiai kaimo vietovėse - finansuojamas įrangos įsigijimas, statybos darbai (tik kaimo vietovėse)

Šalies regionuose esančios vietos veiklos grupės (VVG) įgyvendina vietos plėtros strategijas (VPS) ir teikia finansavimą verslo pradžiai kaimo vietovėse.

Finansuojama ne žemės ūkio veikla: įrangos įsigijimas, statybos darbai ir kt.

Finansuojama 70% išlaidų, paramos suma 30.000-70.000 Eur

 

Projekto kaina 1200 Eur su PVM:

- paraiškos, verslo plano parengimas 600 Eur

- mokėjimas patvirtinus paramą 600 Eur

 

Planuojami kvietimai 2024 m.

VIETOS VEIKLOS GRUPĖ VPS priemonė 2024 m.
VVG KVIETIMAI
Kauno rajono vietos veiklos grupė Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus   2024-05-06 -  2024-06-17
Prienų rajono vietos veiklos grupė Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas    2024-05-20  - 2024-06-21
Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ Etninės kultūros ir gamtos paveldo pristatymas turizmo rinkoje   2024-06-03 -  2024-07-08
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė Kaimo ekonomikos re-kreacija   2024-06-03  - 2024-07-19
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė Bendruomenės (gyvybingumo) re-kreacija   2024-06-03  - 2024-07-19
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė Kultūros ir socialinių santykių re-kreacija   2024-06-03  - 2024-07-19
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė Kaimo vietovių NVO re-kreacija   2024-06-03  - 2024-07-19
Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ Tvarus socialinis verslas   2024-06-27 -  2024-08-20
Asociacija Šiaulių rajono vietos veiklos grupė Parama ne žemės ūkio verslo plėtrai kaimo vietovėse   2024-07-01  - 2024-07-31
Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė Gyventojų  aktyvumo, bendruomeninio tapatumo stiprinimas   2024-07-01  - 2024-08-24
Asociacija „Lamatos žemė“ Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas   2024-07-15  - 2024-09-12
Asociacija „Lamatos žemė“ VP pareiškėjų ir vykdytojų mokymas   2024-07-15  - 2024-09-12
Telšių rajono vietos veiklos grupė Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti   2024-07-22  - 2024-09-12
Telšių rajono vietos veiklos grupė Socialinio verslo kūrimas ir plėtra   2024-07-22  - 2024-09-12
Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse.   2024-07-29  - 2024-09-02
Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ Parama verslo plėtrai kaimo vietovėse.   2024-07-29  - 2024-09-02
Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ 2G ūkių plėtra. Ūkių modernizavimas diegiant skaitmenines ūkininkavimo technologijas.   2024-07-29  - 2024-09-02
Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ Girdinti bendruomenė. Bendruomeninių paslaugų kūrimas, plėtojimas, prieinamumo didinimas.   2024-07-29  - 2024-09-02
Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“ Gerbianti bendruomenė. Kultūrinės, sveikatinimo, socialinės veiklos ir bendruomeniškumo skatinimas.   2024-07-29  - 2024-09-02
Alytaus rajono vietos veiklos grupė Jaunimo verslumo ir įtraukties skatinimas   2024-08- 19 -  2024-09-23
Raseinių rajono vietos veiklos grupė Raseinių krašto bendrija Ekonominės rajono plėtros skatinimas, kuriant naujus verslus rajone   2024-08-01 -  2024-09-03
Skuodo vietos veiklos grupė Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui   2024-08-01 -  2024-09-16
Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija Puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą, rūpintis fizine ir emocine Kretingos rajono gyventojų ir svečių sveikata   2024-08-01  - 2024-09-27
Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtra vietos lygmeniu   2024-08-01  - 2024-09-27
Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija Įtrauki ir socialiai atsakinga bendruomenė    2024-08-01  - 2024-09-27
Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija Plėtoti tvarią ir konkurencingą ekonomiką   2024-08-01  - 2024-09-27
Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė Sumanaus kaimo kūrimas ir plėtra   2024-08-15  - 2024-09-30
Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė Skatinti įtraukių neformalių iniciatyvų ir veiklų plėtrą   2024-08-15  - 2024-09-30
Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra   2024-08-15  - 2024-09-30
Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ Tvarios ekonomikos, skiriant didelį dėmesį turizmo ir socialinėms paslaugoms, kūrimas   2024-08-20 -  2024 -09-24
Anykščių rajono vietos veiklos grupė Socialinio verslo kūrimas ir plėtra   2024-08-30  -  2024-09-30
Asociacija Šiaulių rajono vietos veiklos grupė Gyventojų bendruomeniškumo ir vietos tradicijų puoselėjimas   2024-09-01  - 2024-09-30
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas   2024-09-02 -  2024-10-02
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė Vaikų ir senjorų užimtumo veiklų organizavimas   2024-09-02 -  2024-10-02
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė Infrastruktūros viešosiose erdvėse kūrimas ir gerinimas   2024-09-02 -  2024-10-02
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė Bendruomeniškumo skatinimas   2024-09-02 -  2024-10-02
Kalvarijos vietos veiklos grupė Bendruomeniškumo stiprinimas   2024-09-02 -  2024-10-04
Druskininkų vietos veiklos grupė Verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius   2024-09-05  - 2024-10-11
Druskininkų vietos veiklos grupė Kaimo vietovių kultūrinio identiteto ir tapatumo stiprinimas   2024-09-05  - 2024-10-11
Druskininkų vietos veiklos grupė Kaimo gyventojų aktyvumo, bendradarbiavimo ir bendruomenių gebėjimų stiprinimas   2024-09-05  - 2024-10-11
Druskininkų vietos veiklos grupė Gyventojų užimtumo ir integracijos skatinimas   2024-09-05  - 2024-10-11
Rokiškio rajono vietos veiklos grupė Palankių sąlygų verslumui skatinimas per viešųjų paslaugų plėtojimą   2024-09-09  - 2024-10-01
Rokiškio rajono vietos veiklos grupė Privataus verslo stiprinimas VVG teritorijoje   2024-09-09  - 2024-10-01
Zarasų–Visagino regiono vietos veiklos grupė Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra   2024-09-09  - 2024-10-30
Utenos regiono vietos veiklos grupė Skaitmeninių gebėjimų ugdymas ir tinklų kūrimas tarp Utenos rajono kaimiškųjų seniūnijų   2024-09-20  - 2024-11-20
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra   2024-09-23  - 2024-10-31
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė Socialinio verslo kūrimas ir plėtra   2024-09-23  - 2024-10-31
Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ Kaimo gyventojų aktyvumo, bendradarbiavimo  ir bendruomenių gebėjimų stiprinimas   2024-09-24 -  2024-10-29
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) Parama  ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti   2024-09-26 -  2024-10-29
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtra vietos lygmeniu   2024-09-26 -  2024-10-29
Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ Vietovių tvaraus kultūrinio identiteto ir tapatumo stiprinimas   2024-09-28 -  2024-11-12
Asociacija „Lamatos žemė“ Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra   2024-09-30  - 2024-11-22
Asociacija „Lamatos žemė“ Kaimo gyventojų aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas   2024-09-30  - 2024-11-22
Marijampolės vietos veiklos grupė Bendruomeniškumo skatinimas   2024-10-01  -  2024-10-31
Asociacija Šiaulių rajono vietos veiklos grupė Parama ne žemės ūkio verslo pradžiai kaimo vietovėse   2024-10-01  - 2024-10-31
Širvintų rajono vietos veiklos grupė Verslo pradžia ir plėtra   2024-10-01  - 2024-10-31
Kauno rajono vietos veiklos grupė Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus    2024-10-01 -  2024-11-11
Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" Vietos poreikių tenkinimas stiprinant bendruomeninį verslą VVG teritorijos ekonomikos plėtrai   2024-10-01  - 2024-11-15
Visuomeninė organizacija Ukmergės rajono vietos veiklos grupė Visuomenės gerovės kūrimas efektyviai, teisingai ir tvariai teikiant būtinąsias viešąsias gėrybes   2024-10-01  - 2024-11-30
Visuomeninė organizacija Ukmergės rajono vietos veiklos grupė Partnerystės ryšių kūrimas puoselėjant tradicijas, kultūrą ir sveiką gyvenseną   2024-10-01  - 2024-11-30
Visuomeninė organizacija Ukmergės rajono vietos veiklos grupė Tvaraus verslo kaimo vietovėje vystymas ir plėtra   2024-10-01  - 2024-11-30
Sūduvos vietos veiklos grupė Verslo kūrimas ir plėtra   2024-10-01-  2024-11-11
Sūduvos vietos veiklos grupė Bendruomeniškumą skatinančios veiklos   2024-10-01-  2024-11-11
Skuodo vietos veiklos grupė Parama viešųjų paslaugų kūrimui ir (arba) plėtrai   2024-10-01-  2024-11-11
Skuodo vietos veiklos grupė Sveikos gyvensenos, aktyvaus laisvalaikio skatinimas , tradicijų puoselėjimas   2024-10-01-  2024-11-11
Pasvalio rajono Vietos veiklos grupė Socialiai, ekologiškai atsakingų, ekonomiškai gyvybingų paslaugų ir infrastruktūros vystymas   2024-10-02  - 2024-11-27
Pasvalio rajono Vietos veiklos grupė Tvarios ekonomikos, visų pirma suteikiant vietos produktams naujos vertės, plėtojimas   2024-10-02  - 2024-11-27
Pasvalio rajono Vietos veiklos grupė Žemės ūkio verslo, grįsto smulkiais vietos ūkiais ir gamintojais kūrimas ir plėtra   2024-10-02  - 2024-11-27
Tauragės rajono vietos veiklos grupė Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti   2024-10-07 -  2024-10-31
Tauragės rajono vietos veiklos grupė Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti   2024-10-07 -  2024-10-31
Tauragės rajono vietos veiklos grupė Parama žemės ūkio verslo kūrimui ir plėtrai   2024-10-07 -  2024-10-31
Tauragės rajono vietos veiklos grupė NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra   2024-10-07 -  2024-10-31
Raseinių rajono vietos veiklos grupė Raseinių krašto bendrija Ekonominės rajono plėtros skatinimas, plėtojant esamus rajono verslus   2024-10-10 -  2024-11-12
Kėdainių rajono vietos veiklos grupė Nestacionarių viešųjų paslaugų plėtra   2024-10-14  - 2024-11-15
Kėdainių rajono vietos veiklos grupė Krašto kultūros savitumo išsaugojimas   2024-10-14  - 2024-11-15
Vietos veiklos grupė „Nemunas“ Socialinio verslo kūrimas ir plėtra   2024-11-01 -  2024-12-01
Vietos veiklos grupė „Nemunas“ Viešųjų paslaugų kūrimas ir plėtra   2024-11-01 -  2024-12-01
Vietos veiklos grupė „Nemunas“ Gyventojų aktyvumo skatinimas   2024-11-01 -  2024-12-01
Kalvarijos vietos veiklos grupė Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra   2024-11-02 -  2024-12-31
Akmenės rajono vietos veiklos grupė Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra   2024-11-04  - 2024-12-04
Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ Socialiai ir ekologiškai atsakingų paslaugų ir infrastruktūros turistui ir gyventojui kūrimas plėtra   2024-11-04  - 2024-12-16
Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ Tradicijas, sveiką gyvenseną ir tarpusavio ryšius puoselėjanti bendruomenė (plačiąja prasme)   2024-11-04  - 2024-12-16
Asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra   2024-11-04  - 2024-12-31
Prienų rajono vietos veiklos grupė Parama ne žemės ūkio verslui kaime kurti ir plėtoti   2024-11-11  - 2024-12-12
Prienų rajono vietos veiklos grupė Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai   2024-11-11  - 2024-12-12
Raseinių rajono vietos veiklos grupė Raseinių krašto bendrija NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida   2024-11-25 -  2024-12-30
Utenos regiono vietos veiklos grupė Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas plėtojant turizmą Utenos rajone   2024-12-01 -  2025-01-31
Utenos regiono vietos veiklos grupė Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra turizmo rinkodaros srityje   2024-12-01 - 2025-01-31
Akmenės rajono vietos veiklos grupė Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra   2025-01-18  -  2025-01-31
Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė Skatinti tvarią ir įtraukią socialinę ir ekonominę plėtrą Šilalės rajone  2024 09 02 -  2024-10-03
Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė Fizinės, emocinės, kultūrinės ir socialinės  gerovės skatinimas  2024 09 02 -  2024-10-03
Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė Ekonominės plėtros gerinimas – verslo grįsto sumanaus kaimo principais kūrimas ir plėtra  2024 09 02 -  2024-10-03
Varėnos krašto vietos veiklos grupė Finansuoti socialinio verslo projektus  2024-04-15 - 2024-05-15
Ignalinos rajono vietos veiklos grupė Krašto identiteto, etninių veiklų, tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas  2024-05-01 - 2024-06-01
Trakų krašto vietos veiklos grupė Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų stiprinimas, jaunimo užimtumo įvairinimas  2024-07-01 - 2024-08-02
Trakų krašto vietos veiklos grupė Potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymai  2024-07-01 - 2024-08-02
Trakų krašto vietos veiklos grupė Vietos gyventojų socialinio aktyvumo bei verslumo skatinimas įtraukiant pažeidžiamas grupes   2024-07-01 - 2024-08-02
Ignalinos rajono vietos veiklos grupė Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra kuriant ir įvairinant produktus ir paslaugas  2024-07-01 - 2024-08-02
Vilniaus rajono vietos veiklos grupė Stipresnio, atsparaus, apjungto (integruoto) ir klestinčio Vilniaus rajono kūrimas  2024-09-01 - 2024-09-30
Vilniaus rajono vietos veiklos grupė Skatinti integruotą socialinę ir aplinkosaugos plėtra vietos lygmeniu  2024-09-01 - 2024-09-30
Vilniaus rajono vietos veiklos grupė Puoselėti tradicijas, sveiką gyvenseną ir tarpusavio ryšius  2024-09-01 - 2024-09-30
Vilniaus rajono vietos veiklos grupė Sumanios bendruomenės kūrimosi skatinimas  2024-09-01 - 2024-09-30
Vilniaus rajono vietos veiklos grupė Aukštesnės pridėtinės vertės ekonomikos skatinimas  2024-09-01 - 2024-09-30
Vilniaus rajono vietos veiklos grupė Skatinti dalinimąsi patirtimi ir žiniomis  2024-09-01 - 2024-09-30
Trakų krašto vietos veiklos grupė Kraštovaizdžio išsaugojimas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, turzmui  2024-10-01 - 2024-11-08
Ignalinos rajono vietos veiklos grupė Socialinio verslo kūrimas ir plėtra   2024-10-01 - 2024-11-08
Varėnos krašto vietos veiklos grupė Skatinti ne žemės ūkio verslo pradžią kaimo vietovėse  2024-10-15-2024-11-15

 

Vietos veiklos grupių sąrašas https://www.paramakaimui.lt/index.php/vvg-ir-zrvvg-zemelapiai/10380?m=1

1. Akmenės r. VVG

https://www.akmenesvvg.lt/planuojami-kvietimai/ 

2. Alytaus r. VVG

https://alytausrvvg.lt/strategijos/kvietimai/ 

3. Anykščių r. VVG

http://anyksciuvvg.lt/index.php?page=7

4. Asociacija „Lamatos žemė“ (Šilutės r. VVG)

https://lamatoszeme.lt/pareiskejams/

5. Biržų r. VVG

http://www.birzuvvg.lt/kvietimu-grafikas

6. Druskininkų VVG

http://www.dvvg.lt/kvietimai/

7. Elektrėnų VVG:

http://elektrenuvvg.lt/kvietimai/

8. Ignalinos r. VVG

http://www.irvvg.lt

9. Jonavos r. VVG: 

https://www.jonavosvvg.lt/

10. Joniškio r. VVG

http://www.joniskiovvg.lt/

11. Kaišiadorių r. VVG:

https://www.kaisiadorysvvg.lt/

12. Kalvarijos VVG

https://kalvarijosvvg.lt/kvietimo-dokumentai/

13. Kauno r. VVG:

https://kaunorvvg.lt/lt/projektai/2016-2022-strategija/kvietimai

14. Kėdainių r. VVG:

http://kedainiurvvg.lt/kvietimai/

15. Kelmės kraštos partnerystės VVG

https://www.kelmevvg.lt/

16. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija

http://kretingosvvg.lt/

17. Kupiškio r. VVG

https://kvvg.lt/grafikas/

18. Marijampolės VVG

http://marijampolesvvg.lt/kvietimai-teikti-paraiskas/

19. Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiame“

https://moletuvvg.lt/kategorija/kvietimai/

20. Panevėžio r. VVG

http://panvvg.lt/?page_id=9186

21. Pasvalio r. VVG

https://pasvaliorvvg.lt/kvietimu-grafikas-2/

22. Plungės r. sav. VVG

http://www.plungesvvg.lt/kvietimai-teikti-paraiskas.html

23. Prienų r. VVG

https://prienuvvg.lt/kvietimai/

24. Raseinių r. VVG „Raseinių krašto bendrija“

https://raseiniuvvg.lt/

25. Rokiškio r. VVG

http://rokiskiovvg.lt/kvietimai/planuojami-kvietimai

26. Skuodo VVG

http://skuodovvg.lt/

27. Sūduvos VVG

https://www.suduvosvvg.lt/ 

28. Šakių krašto VVG

http://sakiukrastovvg.lt/

29. Šalčininkų r. VVG

http://www.salcininkuvvg.lt/lt/soninis-meniu/category/7/kvietimai-teikti-paraiskas/

30. Šiaulių r. VVG: 

http://www.siauliurvvg.lt/kvietimas2-322-moncula.html 

31. Šiaurės vakarų Lietuvos VVG

https://svlvvg.lt/pareiskejams/

32. Šilalės r. VVG:

https://silalesrvvg.lt/kvietimai-teikti-paraiskas/ 

33. Širvintų r. VVG

https://www.sirvintuvvg.lt/projektu-pareiskejams/kvietimai/

34. Švenčionių r. VVG „Švenčionių partnerystė“:

https://www.partneryste.org/kategorija/kvietimai/ 

35. Tauragės r. VVG:

http://tauragesvvg.lt/

36. Telšių r. VVG: 

http://trvvg.lt/strategija-2014-2020-m/kvietimas/

37. Trakų krašto VVG

https://www.trakuvvg.lt/lt/vietos-pletros-2015-2023-m-strategija-1562794600

38. Ukmergės r. VVG:

https://ukmergesvvg.lt/kvietimai/

39. Utenos regiono VVG (dvisektorės): 

https://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/kvietimai/ 

40. Varėnos krašto VVG

http://varenosvvg.lt/veikla/2016-2023-m-strategijos-igyvendinimas/kvietimai-teikti-paraiskas

41. Vilkaviškio krašto VVG

https://www.vilkaviskiovvg.lt/

42. Vilniaus r. VVG

https://www.vrvvg.lt/2016-2023-m/vietos-pletros-strategija/

43. VVG „Nemunas“ (Jurbarko r.): 

https://vvgnemunas.lt/kvietimai/

44. VVG „Pagėgių kraštas“

http://pagegiukrastas.lt/ 

45. VVG „Pajūrio kraštas“

https://pajuriokrastas.lt/teikiantiems-projektus/

46. VVG „Pakruojo r. partnerystė“

https://pakruojovvg.lt/

47. VVG „Radviliškio lyderis“

https://radviliskiovvg.lt

48. Zarasų-Visagino regiono VVG (dvisektorės)

https://zarasaivvg.lt/