17 m. patirtis

17 metų ES paramos projektų rengimo ir valdymo patirtis

ES finansavimas

Verslui Daugiau
Žemės ūkiui Daugiau
Viešajam sektoriui Daugiau

Kvietimai 2022 metams

Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos
Planuojama 2022-11
Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės
Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui
Planuojama 2022-11
Galimi pareiškėjai
Mažos ir vidutinės įmonės
Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos
Planuojama 2022-11
Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės
Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą
Planuojama 2022-11
Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ
Galimi pareiškėjai
Privatūs juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės
Galimi pareiškėjai
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Galimi pareiškėjai
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Galimi pareiškėjai
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Galimi pareiškėjai
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

Populiariausios priemonės

Ūkininkams Parama jauniesiems ūkininkams 2022 m.
Kvietimas 2022 m. birželio mėn. Finansuojamas įrangos įsigijimas, statyba
Daugiau informacijos
Verslui E-komercijos modelis 2021 m.
Finansuojamas E-komercijos modelių diegimas
Daugiau informacijos