18 m. patirtis

18 metų ES paramos projektų rengimo ir valdymo patirtis

ES finansavimas

Verslui Daugiau
Žemės ūkiui Daugiau
Viešajam sektoriui Daugiau

Kvietimai 2022 metams

Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)
Kvietimas galioja iki 2023-02-28
Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui
Kvietimas galioja iki 2023-02-20
Galimi pareiškėjai
Mažos ir vidutinės įmonės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos
Planuojama 2022-11
Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės
Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą
Planuojama 2022-11
Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ

Populiariausios priemonės

Ūkininkams Parama jauniesiems ūkininkams 2022 m.
Kvietimas 2022 m. birželio mėn. Finansuojamas įrangos įsigijimas, statyba
Daugiau informacijos
Verslui E-komercijos modelis 2021 m.
Finansuojamas E-komercijos modelių diegimas
Daugiau informacijos