18 m. patirtis

18 metų ES paramos projektų rengimo ir valdymo patirtis

ES finansavimas

Verslui Daugiau
Žemės ūkiui Daugiau
Viešajam sektoriui Daugiau

Kvietimai verslui 2023 m.

Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui
Kvietimas galioja iki 2023-02-20
Galimi pareiškėjai
Mažos ir vidutinės įmonės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)
Kvietimas galioja iki 2023-02-28
Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
Kvietimas galioja iki 2023-03-31
Galimi pareiškėjai
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ
Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos
Planuojama 2022-11
Galimi pareiškėjai
Pramonės įmonės

Populiariausios priemonės

Verslui MVĮ atsigavimas 2023 m.
Remiama veikla: skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).
Daugiau informacijos
Ūkininkams Parama smulkiesiems ūkiams 2023 m.
Kvietimas 2023 m. gegužės-birželio mėn. Finansuojamas įrangos įsigijimas, statyba
Daugiau informacijos