Rengiame ir administruojame projektus

- Rengiame paraiškas ES paramai, bankų, kredito unijų finansavimui gauti
- Rengiame verslo planus, investicinius projektus, galimybių studijas, paraiškas
- Administruojame ir įgyvendiname projektus
Rengiame projektus finansavimui gauti iš

- 2014–2020 metu Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai, Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programai
- Tarptautinėms programoms (7BP, Horizontas 2020, Eureka, Eurostars ir kt.)
- Verslumo skatinimo fondui, atviram kreditų fondui
-Nacionalinėms programoms
-Teritorinio bendradarbiavimo programoms
-Bankams, kredito unijoms

Rengiame projektus valstybės institucijoms

- Rengiame projektus viešajam sektoriui pagal investicijų projektų, valstybės investicijų programos projektų rengimo metodiką


15 metų ES paramos projektų rengimo ir valdymo patirtis