Rengiame ir administruojame projektus

- Rengiame paraiškas ES paramai, bankų, kredito unijų finansavimui gauti
- Rengiame verslo planus, investicinius projektus, galimybių studijas, paraiškas
- Administruojame ir įgyvendiname projektus




Rengiame projektus finansavimui gauti

- 2021–2027 metu Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai, Lietuvos kaimo plėtros 2023-2027 m. programai
- Tarptautinėms programoms
- Verslumo skatinimo fondui, atviram kreditų fondui
-Nacionalinėms, teritorinio bendradarbiavimo programoms
-Bankams, kredito unijoms

Rengiame projektus valstybės institucijoms

- Rengiame projektus viešajam sektoriui pagal investicijų projektų rengimo metodiką