Planuojami nauji kvietimai 2023 metais:

 

Kvietimo pradžia

Kvietimo pabaiga

Paramos dydis

Paramos dalis % VED turi būti

Labai smulkių ūkių plėtra

2023-12-29

25.000 Eur

85%
(pvz. projektas 29.000 Eur, parama 24.650 Eur)

8000-16000 Eur

Smulkių-vidutinių ūkių plėtra 

2023-10-31

2023-12-29

 200.000 Eur

20-85%  16001-30000 Eur 

 

Labai smulkių ūkių plėtra  

Parama teikiama pareiškėjui, kurio žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED), kai paraišką teikia vienas žemės ūkio subjektas, paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 8 000 Eur ir ne didesnis kaip 16 000 Eur. Kai paraiška teikiama su partneriu, VED paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 16 000 Eur.

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui galima iki 25 000 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų). Tuo atveju, kai projektas įgyvendinamas 2 (dviejų) ūkio subjektų, paramos suma vienam projektui galima iki 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų); kai projektas įgyvendinamas 3 (trijų) ūkio subjektų, paramos suma vienam projektui galima iki 75 000 Eur (septyniasdešimt penki tūkstančiai eurų) ir kai projektas įgyvendinamas 4 (keturių) ar daugiau ūkio subjektų, paramos suma vienam projektui galima iki 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų).

Paraiškos priimamos nuo 2023-05-02 iki 2023-06-30

Finansuojama: įrangos įsigijimas, statyba, rekonstrukcija

Paramos dydis 60.000 Eur

Paraiškos priimamos nuo 2023-09-04 iki 2023-11-03 

Finansuojama: įrangos įsigijimas, statyba, rekonstrukcija